Etiketler

"_dava" etiketli sayfalar

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Aug 04

Etiketler: işçi alacak davası kıdem tazminatı ihbar tazminatı yıllık izin alacağı fethiye işçi davası iş davası

işçilik alacağı davası

TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ORTACA ............ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA) GEREKÇELİ

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Jan 06

Etiketler: trafik kazası manevi tazminat yaralamalı trafik kazası manevi tazminat tazminat davası

Trafik kazası manevi tazminat davası

Hakim manevi tazminatın miktarını tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını,

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Jan 05

Etiketler: işçi alacak davası kıdem tazminatı ihbar tazminatı yıllık izin alacağı fethiye işçi davası iş davası

işçi alacak davası

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı işverene ait işyerinde, 15/05/2019 tarihinde çalışmaya

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Jan 04

Etiketler: ihtiyaç nedeniyle tahliye kiracı tahliye ihtarname dava açma zamanı yeni malik

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye davası

kiralananı sonradan edinen kimse, dilerse eski malik ile kiracı arasında yapılmış sözleşmeye dayanarak sözleşmenin sonunda bir

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Jan 04

Etiketler: tahliye taahhüdü itirazın iptali tahliye kararı husumet delil imzaya itiraz tahliye davası

Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye

Kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihte veya başka bir tarihte tahliye taahhüdünün imzalandığı savunması ancak

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
May 26

Etiketler: önalım davası tapu bedeli

Önalım davası

Tapuda düşük gösterilen bedel, önalım davası açılmadan önce vergi dairesine gidip düzelttirilirse

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Oct 16

Etiketler: kamulaştırma davası fethiye

Kamulaştırma davası

Kamulaştırma

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Oct 16

Etiketler: isim değişikliği davası fethiye

İsim değişikliği davası

Türk Medeni Kanunu’nun 27. Maddesi isim ve soy isim değişikliği için, talep eden kişi tarafından haklı sebepler ileri