İsim değişikliği dava dilekçesi

İsim değişikliği dava dilekçesi

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Oct 16

Etiketler: isim değişikliği dava dilekçesi fethiye

İsim değişikliği dava dilekçesi

FETHİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ' NE
 
DAVACI: .............................
                 ..........................                            Fethiye/Muğla
 
VEKİLİ  : AV. TEVFİK GÖRKEM ŞENEL
                 Foça Mah 967 Sk 28/D Fethiye/Muğla
 
DAVALI  : NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ FETHİYE
 
KONU     : Müvekkilin .................. isminin Murat Olarak değiştirilmesi talepli dava dilekçesidir
 
 
AÇIKLAMALAR:
 
 
Müvekkile .............. ismi kanuni temsilcileri tarafından verilmiştir. Ancak müvekkil,  isminin örneği olmaması nedeni ile telaffuzunda zorluk çekmektedir. ....................isminin Türk Dil Kurumunda karşılığı  bulunmamaktadır.  Herhangi bir işlem yapmak zorunda kaldığında veya birisine ismini söylemek zorunda kaldığında zorlanmakta ve herbir harfi tek tek kodlamak zorunda kalmaktadır. 
 
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 27. Maddesi haklı bir nedene dayanılarak adın değiştirilmesinin hâkimden talep edilebileceğine hükmetmektedir. Müvekkil senelerdir yaşadığı ve sosyal hayatını etkileyen bu durumdan rahatsızdır. Müvekkil ..................... isminin kaldırılmasını ve isminin MURAT olarak değiştirilmesi talep etmektedir. 
 
 
HUKUKİ NEDENLER : 4721 Sayılı Türk Medeni kanunu, 6100 sayılı Hukuk
Muhakemeleri Kanunu ve İlgili diğer mevzuat
 
DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık ve her tür kanıt.
 
SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenler ile müvekkilin  aslen nüfusta ......................olan adının  “MURAT” olarak değiştirilmesine ve dava harç ve masraflarının davalı taraflara yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla  talep ederim. 
 
 
                                                                                      Davacı Vekili
                                                                             Av. Tevfik Görkem ŞENEL
                  

Sayfamızı Paylaşın :