Ölümlü Trafik Kazası Manevi Tazminat

Ölümlü Trafik Kazası manevi tazminat

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Oct 16

Etiketler:

Ölümlü Trafik Kazası Manevi Tazminat

TÜRK MİLLETİ ADINA
 
T.C.
YALOVA
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
 
ESAS NO
KARAR NO
HAKİM
KATİP
 
DAVACILAR  : 1-   
  2-   
VEKİLİ : Av. TEVFİK GÖRKEM ŞENEL - Foça Mah.967 Sokak No:28/D 48800 Fethiye/ MUĞLA
DAVALI 
DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)
DAVA TARİHİ
KARAR TARİHİ
KARAR YAZ. TARİHİ
Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili tarafından mahkememize ibraz edilen dava dilekçesinde özetle; ......... tarihinde Çamlık caddesi üzerinde meydana gelen kazada davalının sevk ve idaresindeki ............ plakalı aracın motosiklet sürücüsü davacıların murisi ..............e çarparak ölümüne neden olduğunu, Yalova ........... Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada davalının kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğunun belirlendiğini, murisin ölümü nedeniyle eşi ve oğlunun manevi destekten yoksun kaldıklarını, davacı eşin büyük acılar yaşadığını, küçük..................... baba sevgisinden mahrum kalarak büyüdüğünü belirterek davacıların her biri için 50.000,00 TL'den toplam 100.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 
Dava dilekçesi davalıya usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş olup, davalı ibraz ettiği cevap dilekçesinde özetle, haksız davanın reddini savunmuştur. 
Mahkememizce deliller toplanmış, tarafların sosyo ekonomik durumları araştırılmış, Yalova ........... Asliye Ceza Mahkemesi'nin .............. esas sayılı dosyası getirtilip incelenmiş, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden rapor alınmıştır. İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin ............. tarihli raporunda özetle davalı sürücünün %75, maktül sürücü ....................'in %25 kuruslu olduğu belirtilmiştir. 
Mahkememizce yapılan yargılama, toplanan delillerin, Yalova ........... Asliye Ceza Mahkemesi'nin ............... esas sayılı dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacıların murisi ....... motosikletiyle seyir halindeyken davalı ............'ın sevk ve idaresindeki ...............8 plakalı araç ile çarpışması neticesinde motosiklet sürücüsü .............in vefat ettiği, adli tıp kurumundan gelen rapora göre davalı sürücünün %75, maktül sürücünün %25 oranında kusurlu olduğu, Yalova ....... Asliye Ceza Mahkemesi'nin ...... esas ....... sayılı kararı ile ...........ın taksirle ölüme neden olma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, iş bu kararın Yargıtay incelemesinden geçerek 18/01/2013 tarihinde kesinleştiği görülmüştür. Tarafların sosyal ekonomik durum araştırmaları yapılmıştır. Borçlar kanunun 56.maddesine göre "bir kimsenin ağır bedensel zarar veya ölüm halinde zarar görenin ve ölenin yakınlarına bir  manevi  tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir" ölenin yakınları kavramı 818 sayılı borçlar kanunundan farklı olarak 6098 sayılı borçlar kanununda kavramı kapsam olarak geniş tutulmuş, manevi olarak ağır bir kayıp yaşayacakları, büyük bir elem ve üzüntü içersinde olacakları, bu nedenle murisin eşi ve çocuğu yönünden dosyada mevcut olan ekonomik araştırma, tarafların gelir durumu, tarafların kusuru, işgal ettikleri mevkii, konum gözönünde tutularak, Yargıtay'ın emsal içtihatları da nazara alınarak makul hakkaniyete uygun bir nebze elem ve acının giderilmesini sağlayacak, zarara uğrayanda manevi huzuru gerçekleştirecek bir miktara hükmedilmiştir. Manevi tazminat takdir edilirken bir tarafı zenginleştiren diğer tarafı fakirleştiren özelliği olmayacağı gibi olayın oluş şekli muris ile araç sürücüsünün kusur oranlarına göre manevi tazminat belirlenmiş olup davanın kısmen kabul kısmen reddi ile hakkaniyete uygun olarak takdir edilen manevi tazminatın davalıdan tahsili ile davacılara ödenmesine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:
Davanın KISMEN KABUL KISMEN REDDİ İLE, 
20.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birilkte davalıdan tahsili ile davacı ...............'ye ödenmesine, 
Fazlaya ilişki talebin REDDİNE, 
20.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birilkte davalıdan tahsili ile davacı ...................'ee ödenmesine,
Fazlaya ilişki talebin REDDİNE, 
Kabul edilen değer üzerinden hesaplanan 2.732,40.-TL harçtan, peşin alınan 341,55.-TL harcın mahsubu ile bakiye 2.390,85.-TL harcın davalıdan tahsiline, hazineye gelir kaydına.
Davacı tarafından yapılan 0,75.-Kr dosya, 93,00.-TL tebligat, 287,00 TLAdli Tıp Kurumu Rapor ücreti olmak üzere toplam 380,75.-TL yargılama giderinden davanın red ve kabul oranlarına göre hesaplanan 152,30.-TL yargılama giderine, 370,75.-TL harcın da ilavesiyle toplam 523,05.-TL yargılama giderinin davalıdan tahsiline, davacıya verilmesine, bakiye yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına.
Davacı vekili için kabul edilen değer üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan  4.750,00.-TL vekalet ücretinin davalıdan tahsiline, davacıya verilmesine.
Dair, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içersinde istinaf yolu ile BAM'a başvurma yolu açık olmak üzere  davacı vekilinin yokluğunda, davalının yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.  
 

Sayfamızı Paylaşın :