Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Oct 16

Etiketler: anlaşmalı boşanma dava dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi

      
 
   ....................................... AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE
 
DAVACI :   
 
VEKİLİ :     AV. TEVFİK GÖRKEM ŞENEL
                      Foça Mah. 967 Sokak 28/D Fethiye/Muğla
 
DAVALI :    
                     
                      
KONUSU : MK. 166.md.gereğince boşanma talebinden ibarettir.
 
OLAYLAR :
1-Müvekkilim ve davalı  1990 tarihinden bu yana evli olup tarafların 1991 doğum tarihli Müjgan ve 2000 doğum tarihli .............isimli iki müşterek çocuğu bulunmaktadır.
2- Müvekkilim ve davalı arasında evlendikleri tarihten beri süregelen şiddetli geçimsizlik mevcuttur. 
3- Evliliğin devamında tarafların ve toplumun hiçbir menfaati kalmamıştır. Taraflar arasındaki evlilik birliği fiilen bitmiştir ve bunun hukuki olarak da tescil edilmesi zorunluluğu doğmuştur.
4- Evlilik birliğinin devamında yarar ve umut görülmediğinden ve evliliğin sürdürülmesinde tarafların hiçbir menfaati kalmadığından işbu dava açılmıştır. Davalı taraf da boşanmayı kabul etmektedir.
5- Taraflar medeni bir şekilde biraraya gelerek şartları ayrıntılı olarak görüştükten sonra müşterek boşanmanın tüm sonuçlarını düzenleyen ve ekte sunulan protokolü birlikte imzalayarak kabul etmişlerdir.
 
HUKUKİ SEBEPLER : MK 166.md,HUMK ve ilgili kanun hükümleri
DELİLLERİMİZ          : Nüfus kayıtları, ............... tarihli protokol, tanık beyanları ve ikamesi mümkün her türlü delil
SONUÇ                     : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden dolayı,
– MK 166.md.uyarınca tarafların boşanmalarına,
– EKTE SUNULAN PROTOKOLÜN AYNEN HÜKÜM ALTINA ALINMASINA  karar verilmesini  vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.
 
                                                                                                              Davacı Vekili
                                                                                                     Av. Tevfik Görkem ŞENEL
EK: 1-Vekaletname 
       
 

Sayfamızı Paylaşın :