Miras Hukukunda Mirasın Reddi ve Feragat Süreci

Miras Hukukunda Mirasın Reddi ve Feragat Süreci

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Sep 01

Etiketler:

Miras Hukukunda Mirasın Reddi ve Feragat Süreci

 

Miras Hukukunda Mirasın Reddi ve Feragat Süreci

Miras, bir kişinin vefat etmesi durumunda geride bıraktığı malvarlığının yasal mirasçılara dağıtılma sürecini ifade eder. Ancak, mirasın kabul edilmemesi veya reddedilmesi gibi durumlar da söz konusu olabilir. Miras hukukunda önemli bir konu olan mirasın reddi ve feragat sürecini detaylı bir şekilde ele alacağımız bu yazıda, bu süreçleri anlamak ve gerektiğinde nasıl hareket edilmesi gerektiğini anlatmaya çalışacağız.

Mirasın Reddi Nedir?

Mirasın reddi, mirasçıların, mirası kabul etmeyi reddetme haklarına sahip oldukları bir durumdur. Bir mirasçı, mirası kabul etmek istemediğinde, mirası reddedebilir ve böylece mirasın yükümlülüklerinden kaçınmış olur. Mirasın reddi, genellikle mirasın getirebileceği borçlar ve yükümlülükler nedeniyle tercih edilir.

Mirasın reddi durumunda, reddeden mirasçı, mirastan vazgeçmiş sayılır ve miras hukuki olarak reddedilmiş olur. Reddeden mirasçının mirasçılığı sona erer ve mirasçı gibi davranma hakkı da kaybolur.

Mirasın Reddi Süreci

Mirasın reddi süreci oldukça hassas bir konudur ve belirli prosedürlere tabidir. Aşağıda, mirasın reddi sürecinde izlenmesi gereken adımları bulabilirsiniz:

  • Mirasın Kabul Edilmediğine Dair Beyan: Mirasın reddi durumunda, mirasçının mahkemeye başvurarak mirası kabul etmediğine dair beyanda bulunması gerekir. Bu beyan, ilgili mirasçının iradesini açıkça ortaya koymalıdır.
  • Süresi İçinde Reddi Beyan Etme: Mirasın reddi için belirli bir süre vardır. Bu süre, mirasın açıldığı tarihten itibaren genellikle altı aydır. Mirasçı, mirası kabul etmeme kararını bu süre içinde mahkemeye bildirmelidir.
  • Mirasçılıktan Feragat: Mirasın reddi ile birlikte mirasçılıktan feragat etmek de gerekir. Yani, mirasçı mirası sadece reddetmekle kalmaz, aynı zamanda mirasçılıktan da feragat eder.
  • Mirasın Paylaşımı: Mirasın reddedilmesi durumunda, mirastan feragat eden mirasçının payı da diğer mirasçılara dağıtılır. Feragat eden mirasçının payı, onun miras hakkından vazgeçtiği anlamına gelir.

Mirasın Reddi Süresi Ne Kadar?

Mirasın reddi murisin ölümünden sonra  mirasçı   3 ay içinde yapılmalıdır (TMK m.606). Bu süre mirasçı olduğunu öğrendikten sonra işlemeye başlar.  Bu süre hak düşürücü süredir. Kanunda yazılı bu süre içerisinde mirasın reddi beyanının mahkemeye ulaşması gerekir.

 

Mirasın Feragat Edilmesi

Mirasın feragat edilmesi, mirasçının mirası kabul etmeyi reddetmesi ve bu haktan vazgeçmesi anlamına gelir. Mirasçı, mirası reddetmekle birlikte mirasçı sıfatını korumak ve diğer haklarından vazgeçmemek istediğinde feragat yolunu tercih edebilir.

Mirasın feragat edilmesi durumunda, mirasçı mirasın yükümlülüklerinden kurtulur ancak mirasın getirebileceği haklardan vazgeçmez. Bu şekilde, mirasçı hem mirasın borçlarından kaçınabilir hem de mirasın getirebileceği olumlu sonuçlardan yararlanabilir.

 

 

Sayfamızı Paylaşın :