Kaçakçılık Suçu

Kaçakçılık suçu

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Jan 06

Etiketler: Kaçakçılık Suçu kaçak içki

Kaçakçılık Suçu

T.C.
FETHİYE
1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ                                                                           BERAAT
DOSYA NO
KARAR NO
[C.SAVCILIĞI ESAS NO]
        GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A
HAKİM
C. SAVCISI
KATİP
DAVACI : K.H.
KATILAN
VEKİLİ
SANIK
VEKİLİ : Av. TEVFİK GÖRKEM ŞENEL
SUÇ : 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet
SUÇ TARİHİ / SAATİ
SUÇ YERİ : MUĞLA/FETHİYE
KARAR TARİHİ
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık/sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
I. İDDİA:
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı 1..... tarih ve ...... esas sayılı iddianamesi ile ; 10.12.2021 günü Fethiye KOM Grup Amirliği ekiplerince şüphelinin sahte içki getireceği bilgisinin alınması üzerine şüphelinin sevk ve idaresinde olan .............. plakalı aracın durdurulduğu, arka koltuk üzerinde gözle görülür vaziyette koliler içinde içkiler olduğu görülmesi üzerine alınan arama kararına istinaden yapılan arama işleminde arka koltuk ve bagaj kısmında koli içerisindeki 40 adet birer litrelik  Chıvas Regal marka sahte bandrollü viski, 63 adet birer litrelik Jack Daniel”s  marka sahte bandrollü viski, 1 adet 1.75 litrelik Jack Daniel”s marka sahte bandrollü viski olmak üzere toplam 104 şişe sahte bandrollü viski ele geçirildiği ve ilgili karar gereği el konulduğu, yürütülen soruşturmada;
Şüphelinin alınan savunmasında özetle; ele geçen alkollü içkileri oğlunun düğününde ikram etmek için aldığını beyan ettiği, şüpheliye etkin pişmanlık hükümlerinin tebliğ edildiği, ödeme yapmadığı, 
Alınan bilirkişi raporunda ele geçen alkollü içkilerin piyasadan temin edilen orijinal içki şişelerinin merdiven altı tabir edilen teknolojisine uygun olmayan şekilde üretilen, sahte bandrollü kaçak alkollü içkiler olduğunun tespit edildiği,   
Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; suç tarihinde şüphelinin aracında yapılan aramada alınan uzmanlık raporlarına kaçak olduğu tespit edilen alkollü içkilerin ele geçirildiği, şüpheli her ne kadar savunmasında kullanmak amacıyla alkollü içkileri bulundurduğunu beyan etmiş ise de; ele geçen içkilerin farklı tür ve miktarda olması, alkollü içkilerin sahte  bandrollü ve kaçak üretim olduğunun tespit edilmesi hususları birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilerek itibar edilmediği, mevcut deliller ile şüphelinin ticari maksatla ilçemize kaçak alkollü içki nakletmek ve bulundurmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmıştır. 
II. ŞİKAYET ve SAVUNMA:
Katılan kurum vekili sanık hakkında şikayetçi olduklarını ve cezalandırmasına karar verilmesini talep etmiştir. 
SANIK ................. SAVUNMASINDA: " ben bu konu hakkında daha önce savunmada bulunmuştum, doğrudur aynen tekrar ederim, olay günü eşimle birlikte Antalyadan dönüyordum, 48 .................. plakalı aracı ben kullanıyordum, polisler uygulama noktasında durdurdular, aracın arka koltuğunda  duran kolilerin içinde ne olduğunu sordular, bende kendilerine içki olduğunu söyledim, oğlumun düğünü var dedim, daha sonra aramayı o esnada yaptılar, arabanın içindeki eşyaları indirdiler yanlarında bayan polis dahi yoktu, eşimin çantası da silah olup olmadığını sordular, ben ömrümde böyle bir şey görmedim, sonra beni polis arabasına aldılar, eşim arabada kaldı, arabayı ise bir polis memuru kullandı, arabayı Fethiye emniyete getirdiler, viskileri yukarı çıkardılar, benim ifadem alındı, o esnada telefon konuşması yaptılar, arama kararının  çıkıp çıkmadığını sordular, ben imza attıktan sonra avukat ister misin dediler, bende tüm işlemlerin bittiğini düşünerek avukat istemedim, suçlamayı kabul etmiyorum,  öncelikle beraatimi mahkeme aksi kanatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim, Öncelikle beraatime, mahkemece ceza verme yoluna gidecekse lehime olacak tüm yasal ve takdiri indirim hükümleri ile birlikte CMK 231/5-6-son maddesi gereğince suçun sübutu halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını kabul ve talep ederim. Kamuya yararlı bir işte çalışmak isterim. Şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim. Şeklinde savunmada bulunmuş, Sanığın üzerine atılı suçun sübutu halinde 6545 sayılı yasanın 89. Maddesi ile değişik 5607 sayılı yasanın 3/18-son cümlesi maddesi delaleti ile 3/5, 3/10, 3/22 maddelerinin,  5607 sayılı kanunun 13. Maddesi delaleliyle TCK madde 54'ün  ve 5237 sayılı TCK 43/1 maddesinin uygulanması ihtimaline binaen sanığa 5271 sayılı CMK 226. maddesi uyarınca ek savunma hakkı verilerek sorulduğunda ; SANIK  EK SAVUNMASINDA:Ek savunma için süre talep etmiyorum, önceki savunmalarımı aynen tekrar ediyorum.  Demiştir. 
Sanığa 7242 sayılı yasa ile değişik 5607 sayılı yasanın 5/2 maddesi uyarınca suç konusu eşyanın gümrüklendirilmiş değerinin iki katı kadar tutarı olan 46.264,56  TL'yi  Devlet hazinesine (Mal müdürlüğüne) ödeyerek buna ilişkin makbuzu mahkememize sunması halinde kaçakçılık suçundan açılan davada eylem sabit görülürse verilecek cezada üçte bir oranında indirim yapılacağı,aksi halde etkin pişmanlık indiriminden yararlanamayacağı ihtarı yapılarak sorulduğnuda ; Etkin pişmanlık için ödeme yapmak için süre talebim vardır, demiş, 
Sanığa etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediği ve gümrüklendirilmiş değerin iki katı kadar olan tutarı Devlet  hazinesine ödemek istemediği takdirde , kurum zararı olan vergiler toplamı 18.942,28 TL'yi gidermek isteyip istemediği sorulduğunda: kamu zararını ödeme yapmak için süre talebim vardır, demiştir. 
III.DELİLLER :
 Belge Delilleri:
İddianame 
Sanık savunması 
Kemt varakası 
Ekspertiz raporu
Kolluk tarafından tutulan tutanaklar 
Bilirkişi raporu ;"...  Chıvas Regal, Jack Daniels Marka alkollü içkilerin;
Yakalanan alkollü içkilerin yurt dışı markaları olmakla birlikte orijinal ürün olup olmadığının analizler ile tespit edilebileceği, ancak analizlerinin yapılmadığı, hiç bir şüpheye yer kalmaksızın yurt dışı menşeili olduklarına dair kanaat getirilemediği,
Kâr marjı, yurt içinde sahte kaçak alkollü içki sektörünün yaygın olması nedeniyle   markalı alkollü içkilerin, etil alkolün seyreltilmesi ile elde edilmiş yurt içi menşeili sahte alkollü içkiler olabileceği,
Miktar olarak fazla olması nedeniyle ticari amaç içereceği,
Üretimleri Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi olup, izinsiz üretildikleri,
Denizli Tarım İl Müdürlüğü, TADAB Biriminin, numune incelemesi yaparak düzenlemiş olduğu 01/02/2022 tarihli Ekspertiz Raporunda, yakalaması yapılan alkollü içkilerin  "sahte bandrollü"  alkollü içkiler olduğunun tespitinin yapıldığı, 
 Alkollü içkilerin, yurt içinde üretilen "kaçak sahte alkollü içki" ler olduğu,  alkollü içkilerin ticarete konu edilmesi durumunda, Mer’i mevzuatlara uygun olarak  bandrolleme işlemleri yapılmadan  5607   sayılı kanunun 3.Maddesi 18. Fıkrasına  aykırı “kaçak sahte alkollü içki” olarak piyasaya girdiği,
Olay tarihi itibariyle ürün menşeileri, üretim şekli, üretim maliyet ve hammadde fiyatları dikkate alınarak tespit edilen CİF değerleri üzerinden tanzim edilen KEMT Varakası, EK.1 de ayrıntılı olarak hesaplanmıştır.
Toplam CİF Değerin.................................. = 4.190,00 TL
Vergiler Toplamının (Kamu Zararı).......... =18.942,28 TL
Gümrüklenmiş Değerin........................... = 23.132,28 TL olduğu,..." bildirilmiştir. 
Tanık beyanı ;          
TANIK .............. BEYANINDA;  " saat 00.30 sıralarında 48 ........... plakalı aracımızı polisler durdurdular. Durdurur durdurmaz " çıkar silahı " şeklinde bana sözler söylediler. Çantamda silah olmadığını söyledim. Çantamı dökük karıştırdılar, bayan polis yoktu, hepsi erkek polisti, daha sonra eşimi aldılar, Kemer 'e götürdüler. Ben orada kaldım, aracı durdurur durdurmaz bizi aşağıya indirdiler, araçta arama yaptılar, bütün eşyaları aşağıya indirdiler, elleri ile dokundular, şişeler bir kolinin içindeydi, kolinin kapağı  kapalıydı, kolinin kapağını açtılar, bu nedir diye sordular, oğlumuz ............. 'nın düğünü olduğunu, alkolü düğünde kullanacağız diye söyledik. 3 tane oğlum bulunmaktadır. Üçü de alkol kullanır. Beni oğullarımın birisi geldi aldı, eşimi ve arabayı emniyete götürdüler. Benim konu hakkındaki bilgim ve görgüm bundan ibarettir " şeklinde beyanda bulunmuştur. 
MÜTALAA     : 
İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDA MÜTALAASINDA ;   tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde ; olay tarihinde sanığın aracında ele geçirilen kaçak alkollü içkileri ticari maksatla bulundurduğuna dair dosya kapsamında herhangi bir delil bulunmadığı anlaşıldığından, sanığın CMK nun 223/2-e maddesi uyarınca beraatine, 
Sanıktan elde edilen kaçak içkilerin TCK nun 54/4 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi kamu adına talep ve mütaala olunur,"  şeklinde mütalaada bulunmuştur. 
IV.DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ULAŞILAN KANAAT :
 
Mahkememizce yapılan yargılama, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde ; 
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı .......... tarih ve............... esas sayılı iddianamesi ile  sanığın kaçakçılık suçundan cezalandırılması için kamu davası açılmıştır.
Sanık kovuşturma aşamasında alınan ifadesinde "...olay günü eşimle birlikte Antalyadan dönüyordum, 48 ............. plakalı aracı ben kullanıyordum, polisler uygulama noktasında durdurdular, aracın arka koltuğunda  duran kolilerin içinde ne olduğunu sordular, bende kendilerine içki olduğunu söyledim, oğlumun düğünü var dedim, daha sonra aramayı o esnada yaptılar, arabanın içindeki eşyaları indirdiler yanlarında bayan polis dahi yoktu, eşimin çantası da silah olup olmadığını sordular, ben ömrümde böyle bir şey görmedim, sonra beni polis arabasına aldılar, eşim arabada kaldı..." şeklinde beyanı ile suçlamayı kabul etmemiştir.
Soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporuna göre ; ele geçen alkollü içkilerin piyasadan temin edilen orijinal içki şişelerinin merdiven altı tabir ediln teknolojisine uygun olmayan şekilde üretilen, sahte bandrollü kaçak alkollü içkiler olduğunun tespit edilmiştir.
Kovuşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunda "..Denizli Tarım İl Müdürlüğü, TADAB Biriminin, numune incelemesi yaparak düzenlemiş olduğu 01/02/2022 tarihli Ekspertiz Raporunda, yakalaması yapılan alkollü içkilerin  "sahte bandrollü"  alkollü içkiler olduğunun tespitinin yapıldığı, 
 Alkollü içkilerin, yurt içinde üretilen "kaçak sahte alkollü içki" ler olduğu,  alkollü içkilerin ticarete konu edilmesi durumunda, Mer’i mevzuatlara uygun olarak  bandrolleme işlemleri yapılmadan  5607   sayılı kanunun 3.Maddesi 18. Fıkrasına  aykırı “kaçak sahte alkollü içki” olarak piyasaya girdiği,..." şeklinde izah edilmiştir.
 Yargıtay ceza genel kurulu kararlarında da belirtildiği üzere Amacı somut olayda maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak, suçu işlediği sabit olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin bozulmasını önlemek ve bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmek olan ceza muhakemesinin en önemli ve evrensel nitelikteki ilkelerinden biri de, öğreti ve uygulamada; "suçsuzluk" ya da "masumiyet karinesi" olarak adlandırılan kuralın bir uzantısı olan ve Latincede; "in dubio pro reo" olarak ifade edilen "şüpheden sanık yararlanır" ilkesidir. Bu ilkenin özü, ceza davasında sanığın mahkûmiyetine karar verilebilmesi bakımından göz önünde bulundurulması gereken herhangi bir soruna ilişkin şüphenin, mutlaka sanık yararına değerlendirilmesidir. Oldukça geniş bir uygulama alanı bulunan bu kural, dava konusu suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse sanık tarafından işlenip işlenmediği veya gerçekleştirilme biçimi konusunda bir şüphe belirmesi halinde de geçerlidir. Sanığın bir suçtan cezalandırılmasına karar verilebilmesinin temel şartı, suçun hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak kesinlikte ispat edilebilmesidir. Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti, toplanan delillerin bir kısmına dayanılıp, diğer kısmı gözardı edilerek ulaşılan kanaate veya herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalı, bu ispat, hiçbir şüphe ya da başka türlü oluşa imkan vermemelidir. Yüksek de olsa bir ihtimale dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza muhakemesinin en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm vermek anlamına gelecektir.
Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; olay tarihinde sanığın aracında ele geçirilen kaçak alkollü içkileri ticari maksatla bulundurduğuna dair dosya kapsamında herhangi bir delil bulunmadığı anlaşıldığından  üzerine atılı kaçakçılık suçunu işlediğine dair, savunmasının   aksini gösterir, mahkumiyetine  yeterli, hukuka uygun, kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı deliller bulunmadığından beraat kararı vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM   ; Yukarıda açıklanan nedenlerle ; 
 Her ne kadar sanık .............. hakkında  5607 sayılı Kanunun  3/18, 3/22 TCK'nın 53, 54 maddeleri uyarınca Kaçakçılık suçundan  cezalandırılması amacıyla kamu davası açılmış ise de ; sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil de elde edilemediğinden sanığın atılı suçtan 5271 Sayılı Yasa'nın 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE,
Sanığın  kendisini vekil ile temsil ettirdiği ve sanık hakkında beraat hükmü verildiği anlaşılmakla  karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T nin  uyarınca hesap edilen 9.200,00 TL vekalet ücretinin hazineden  alınarak sanığa verilmesine, 
Karar kesinleştiğinde suça konu  kaçak ürünlerin 5607 sayılı kanun 13 maddesi delaletiyle TCK 54/4 maddesi uyarınca MÜSADERESİNE, 
Yapılan yargılama giderinin kamu üzerine bırakılmasına,
DAİR; İddia makamının mütalaasına uygun; sanık müdafinin yüzüne karşı, katılan kurum vekilinin yokluğunda, yüze verilenler bakımından tefhim, yokluğunda verilenler bakımından tebliğ tarihinden itibaren; 5721 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 273. maddesi gereğince 7 GÜN İÇİNDE mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle(hakim tarafından onaylanmak şartıyla) İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE İSTİNAF KANUN YOLUNA başvurma hakkı açık olmak üzere , CMK.nın 35/1. maddesi gereğince hüküm fıkrası tutanağa geçirilmek suretiyle açık duruşmada Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9. Maddesi gereğince TÜRK MİLLETİ ADINA verilen karar usulen okunup açıklandı. .
.
 
 
.
 

Sayfamızı Paylaşın :