İşçi İhbar Tazminatı ve İş Sözleşmesinin Feshi

İşçi İhbar Tazminatı ve İş Sözleşmesinin Feshi

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Sep 01

Etiketler: ihbar tazminatı fethiye avukat

İşçi İhbar Tazminatı ve İş Sözleşmesinin Feshi

İşçi İhbar Tazminatı ve İş Sözleşmesinin Feshi

İş hayatı, çalışanlar ve işverenler arasındaki dinamik etkileşimlerle dolu bir alan olarak karşımıza çıkar. İşçi ihbar tazminatı ve iş sözleşmesinin feshi konuları, iş ilişkilerinin sona erdirilmesi durumunda ortaya çıkan meselelerden sadece birkaçıdır.

İşçi İhbar Tazminatı Nedir?

İşçi ihbar tazminatı, işveren tarafından işçiye yapılan iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda ödenen bir tazminattır. Bu tazminat, işçinin çalıştığı süreye göre belirlenir ve işçinin işten ayrılması ya da işveren tarafından işten çıkarılması durumlarında ödenir. İşçi ihbar tazminatı, işçinin emek verdiği süre boyunca edindiği hakları korumayı amaçlar.

İşçi İhbar Tazminatının Hesaplanması

İşçi ihbar tazminatı miktarı, işçinin hizmet süresine, çalıştığı işyerinde geçirdiği yıllara ve kazandığı ücretine göre değişkenlik gösterir. Genel olarak, işçinin her yıl için brüt ücretinin belli bir kısmı kadar tazminat ödenir. Bu oran, işçinin çalıştığı yıl sayısına göre artar.

 

İş Sözleşmesinin Feshi

İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesinin sona erdirilmesi, çeşitli sebeplere dayanabilir. İş sözleşmesinin feshi, işçinin istifası, işveren tarafından çıkarılması veya tarafların karşılıklı anlaşmasıyla gerçekleşebilir. Her bir fesih sebebi farklı sonuçları doğurabilir.

İşçinin İstifası

İşçinin işten ayrılma isteği, kendi iradesine dayanır ve işçinin kişisel tercihine bağlıdır. İşçi, işverene yazılı bir bildirimde bulunarak işten ayrılma kararını iletebilir. Bu durumda, işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. Ancak, işçinin iş sözleşmesini feshederken dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır:

  • İhbar Süresi: İşçinin işten ayrılma isteğini belirttiği tarih ile işten ayrılma tarihi arasındaki süre ihbar süresidir. İhbar süresi, işçinin çalıştığı süreye göre belirlenir ve iş sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde hesaplanır.
  • Kullanılmayan İzinler: İşçinin işten ayrılması durumunda, kullandığı kullanılmayan yıllık izinleri için ücret talep etme hakkı bulunur. Bu noktada, işçinin kullandığı izin günleri ile hak ettiği izin günleri arasındaki fark göz önünde bulundurulur.

İşveren Tarafından Fesih

İşveren tarafından işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, işçinin bazı hakları ve işverenin belli yükümlülükleri vardır. İşveren, işçiyi çıkarırken aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

  • İşçi İhbar Tazminatı: İşveren, işçinin hizmet süresine göre ihbar tazminatını ödemekle yükümlüdür. İşçinin hizmet süresi ve işverenin işçiyi çıkarma nedeni, tazminatın miktarını etkiler.
  • Kıdem Tazminatı: İşçinin belirli bir süre çalıştıktan sonra işveren tarafından çıkarılması durumunda kıdem tazminatına hak kazanabilir. Kıdem tazminatı, işçinin çalışma süresi ve ücretine göre hesaplanır.
  • İş Güvencesi Kapsamı: İş Kanunu'na göre belirli şartları sağlayan işçiler, işveren tarafından keyfi olarak çıkarılamaz. Bu durum, iş güvencesi kapsamına giren işçiler için geçerlidir.

İş Sözleşmesinin Karşılıklı Anlaşma İle Feshi

İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesi, tarafların karşılıklı anlaşması sonucunda da sona erdirilebilir. Bu durumda, işçinin işten çıkarılmasının veya istifasının tek taraflı bir şekilde gerçekleşmesi söz konusu değildir. İşçi ile işveren, işbirliği içinde karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini sonlandırabilirler.

Karşılıklı Anlaşma İle Feshin Avantajları

Karşılıklı anlaşma ile iş sözleşmesinin sona erdirilmesi, taraflar arasındaki ilişkinin düzgün bir şekilde sonlanmasına yardımcı olabilir. İşçi ve işveren, iş sözleşmesinin feshinin koşullarını ve sonuçlarını birlikte belirleyerek anlaşabilirler. Bu durum, her iki tarafın da memnuniyetini sağlayabilir.

 

Sayfamızı Paylaşın :