Etiketler

"" etiketli sayfalar

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Sep 01

Etiketler: ihbar tazminatı fethiye avukat

İşçi İhbar Tazminatı ve İş Sözleşmesinin Feshi

İşçi İhbar Tazminatı ve İş Sözleşmesinin

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Aug 04

Etiketler: işçi alacak davası kıdem tazminatı ihbar tazminatı yıllık izin alacağı fethiye işçi davası iş davası

işçilik alacağı davası

TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ORTACA ............ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA) GEREKÇELİ

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Jan 06

Etiketler: Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak

Her ne kadar sanık ............. hakkında kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçunu işlediğinden bahisle

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Jan 06

Etiketler: Kaçakçılık Suçu kaçak içki

Kaçakçılık suçu

sanığın aracında ele geçirilen kaçak alkollü içkileri ticari maksatla bulundurduğuna dair dosya kapsamında

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Jan 06

Etiketler: trafik kazası manevi tazminat yaralamalı trafik kazası manevi tazminat tazminat davası

Trafik kazası manevi tazminat davası

Hakim manevi tazminatın miktarını tayin ederken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği yanında tarafların kusur oranını,

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Jan 05

Etiketler: işçi alacak davası kıdem tazminatı ihbar tazminatı yıllık izin alacağı fethiye işçi davası iş davası

işçi alacak davası

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin davalı işverene ait işyerinde, 15/05/2019 tarihinde çalışmaya

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Jan 04

Etiketler: ihtiyaç nedeniyle tahliye kiracı tahliye ihtarname dava açma zamanı yeni malik

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye davası

kiralananı sonradan edinen kimse, dilerse eski malik ile kiracı arasında yapılmış sözleşmeye dayanarak sözleşmenin sonunda bir

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Jan 04

Etiketler: tahliye taahhüdü itirazın iptali tahliye kararı husumet delil imzaya itiraz tahliye davası

Tahliye taahhüdüne dayalı tahliye

Kira sözleşmesinin düzenlendiği tarihte veya başka bir tarihte tahliye taahhüdünün imzalandığı savunması ancak

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
May 26

Etiketler: konut kredisi edinilmiş mal

Konut Kredisi Edinilmiş Mal

Evlenmeden önce konut kredisiyle satın alınan konutun , evlilik tarihinden sonra ödenen taksit miktarları edinilmiş mal

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
May 26

Etiketler: önalım davası tapu bedeli

Önalım davası

Tapuda düşük gösterilen bedel, önalım davası açılmadan önce vergi dairesine gidip düzelttirilirse

Şenel Hukuk Bürosu Fethiye Avukat
Oct 30

Etiketler: anlaşmalı boşanma fethiye avukat

Anlaşmalı Boşanma Davası Genel Bilgi

Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Genel